Společnost se pravidelně vypořádává se svými povinnostmi na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s problematikou požární ochrany. Součástí plnění těchto povinností je i povinnost informovat své obchodní partnery o rizicích, souvisejících s činností naší společnosti.

REDCON ONE s.r.o. – Registr rizik