REDCON ONE s.r.o. je podnikatelem, který plní své zákonné povinnosti řádně a včas. K základním oprávněním, na jejichž základě provádí REDCON ONE s.r.o. podnikatelskou činnost, je možné zařadit zejména příslušné koncese, zbrojní licence a licence, na základě které je REDCON ONE s.r.o. oprávněna obchodovat s vojenským materiálem.

zbrojní licence

licence MPO

Aktuálnost oprávnění je možné ověřit v příslušných veřejných rejstřících.