REDCON ONE s.r.o. v roce 2023 zavedla systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 pro předmět činnosti Obchod s vojenským materiálem, který míní v dalším udržovat a certifikovat.

Certifikát ISO 9001:2015