Bezpečnost informací považuje pro svou činnost REDCON ONE s.r.o. za zásadní. Proto jsou v organizaci dodržována přísná pravidla při nakládání s informacemi. Veškeré činnosti podléhají pravidlům dle ISO 27000 (ISO/IEC 27000), zejm. pak ISO 27001.

V rámci bezpečnosti informací jsou pak měněna pravidla stávající a vytvářena nová dle nových poznatků a v souladu s pokyny příslušných úřadů (např. NUKIB).

Obdobná pravidla jsou pak aplikována i na ochranu osobních údajů.